Dr.Öğr.Üyesi
Filiz ŞAN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 54 55